O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

 

Dosud známé knihovny, působící v obci do roku 1945

  • Německá obecní knihovna
  • Česká obecní menšinová knihovna (1938: 20 svazků)
  • Knihovna české menšinové školy (1938: učitelská 28 svazků, žákovská 25 svazků)

Obecní (místní lidová) knihovna po roce 1945

  • 19. prosince 2002 zapsána jako "Obecní knihovna v Bílencích" do evidence knihoven MK ČR pod číslem 3313/2002.